03.10.18 - ., . .14/1, http://kipelov.ru/

 

 

 

30.11.18 - . . .47, https://vk.com/nervy_syktyvkar2018