07.10.18 - ., . .24, OLD FASHION BAR https://vk.com/yorshrzn18

07.10.18 - - ., . .58, SVOBODA https://vk.com/oberek15_ryazan

 

 

11.10.18 -2 - ., . .12 .2, https://vk.com/bdva_ryazan

 

    

 

18.10.18 - ., . .58, SVOBODA https://vk.com/ryazan_incognito

20.10.18 THE HATTERS - ., . .4, DEEP https://vk.com/thehatters_ryazan2018

 

 

28.10.18 - ., . .24, OLD FASHION BAR https://vk.com/opgrzn

 

 

    

 

08.11.18 - ., ., . .58, SVOBODA https://vk.com/elysium_ryazan_2018

09.11.18 ASPEN - ., ., . .58, SVOBODA https://vk.com/aspenrzn

 

 

16.11.18 4 - ., . .24, OLD FASHION https://vk.com/fouraprils_rzn

 

 

27.11.18 - ., . .58, SVOBODA https://vk.com/severniy_flot_ryazan

 

 

 

06.12.18 - ., . .58, SVOBODA https://vk.com/plan_lomonosova_62_18

 

 

17.12.18 - ., . .26, https://vk.com/piknik_v_ryazani

 

 

21.12.18 - ., . .58, SVOBODA https://vk.com/slot_ryazan_2018