06.10.18 F - ., . .20, https://vk.com/yaicy_faberzhe

 

              

 

10.10.18 - ., . .4, https://vk.com/ariya57

12.10.18 - ., . .27, https://vk.com/piknikvorle2018

13.10.18 - ., . .5, https://vk.com/event171166270

14.10.18 - ., . .5, https://vk.com/inkognito_14oct

 

 

18.10.18 - ., . .3, PINT HOUSE https://vk.com/event168172137

 

    

 

25.10.18 - ., . .4, https://vk.com/spleanru

26.10.18 - ., . .5, https://vk.com/event169556294

 

 

 

03.11.18 - ., . .5, https://vk.com/event170990181

 

         

 

07.11.18 THE HATTERS - ., . .12, https://vk.com/thehatters_orel2018

08.11.18 - ., . .12, https://vk.com/slot_8nov

09.11.18 - ., . .4, https://vk.com/sukachevvorle2018

 

 

17.11.18 - ., . .5, https://vk.com/bch57

 

 

22.11.18 - ., . .4, https://vk.com/chaifvorle2018

 

 

06.12.18 - ., . .12, https://vk.com/affinageinorel0612

 

 

12.12.18 - ., . .20, 7 https://vk.com/plan_lomonosova_v_orle